Sady byly založeny v letech 1841-1845 na pozemcích obecních drah, tedy na obecních pastvištích. Založení parku bylo provedeno na podnět Františka – hraběte z Mercandinu, který byl klatovským krajským hejtmanem. Na jeho počest se začátkem 20 století začalo těmto sadům říkat Mercandinovy (někdy též nesprávně Mercandiniho). Součástí parku je i rybník 🚣‍♀️, který byl vybudován v letech 1718 – 1725.

Park je veden jako přírodní památka a jako Významný krajinný prvek. Z nejvýznamnějších stromů, které jsou v parku vysazeny, jsou např. Jedlovec kanadský, nebo Liliovník tulipánokvětý, což je rarita vysazená v roce 1844 a jedná se o jeden z nejstarších exemplářů.

Při dendrologickém průzkumu v roce 2012 bylo zaevidováno 1495 dřevin v pestré druhové skladbě. Při následné revitalizaci v roce 2014/2015 se vykácelo 321 kusů, vysázelo 65 nových stromů a 2615 keřů. V následujících letech došlo z důvodu větrů k vyvrácení a pokácení dalších stromů, které byly průběžně nahrazovány novými. Na 705 stromech se provedly výchovné a zdravotní řezy a instalovalo 33 bezpečnostních vazeb.

V roce 2023 bylo v souladu s plánem péče zadáno provedení dendrologického průzkumu se zaměřením na zdravotní stav jednotlivých stromů a na jejich provozní bezpečnost. Výsledkem průzkumu je návrh opatření pro následující 4 roky (včetně roku 2023), která je nutné postupně realizovat.
První etapa, tedy naléhavost 0, byla provedena v roce 2023. Jednalo se o pokácení 2 stromů, u kterých hrozilo akutní nebezpečí ohrožení zdraví a života návštěvníků parku. U dalších 10 stromů, kde rovněž hrozilo akutní nebezpečí odlomení větví, byly provedeny tzv. bezpečnostní řezy.

 

Druhá etapa, tedy naléhavost 1, bude zahájena v nejbližších dnech letošního roku. Zde se bude jednat o pokácení 33 stromů různých druhů a různých velikostí. U dalších 112 stromů budou provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy, vyměněny, revidovány a upraveny již instalované bezpečnostní vazby a v případě potřeby instalované vazby nové. Veškeré práce budou provedeny stromolezeckou technikou zkušenými profesionály společnosti BAOBAB – péče o zeleň, s.r.o.

Po dobu realizace údržbových prací bude částečně omezen vstup do Mercandinových sadů.

Žádáme tímto všechny návštěvníky parku, aby vzali na vědomí omezení a aby respektovali pokyny pracovníků vykonávajících uvedené práce. Ke krátkodobému omezení pohybu po parku jednoznačně dojde, ale toto omezení bude kompenzováno zvýšenou bezpečností po ukončení všech prací.

Jsme přesvědčeni, že všichni chodíme do parku pro odpočinek a rekreaci a nikdo z nás si nepřeje, aby došlo k jakémukoliv zranění od padajících suchých větví nebo vyvrácených stromů.

Předem všem děkuji za respektování podmínek a omezení, které je pouze dočasné a ku prospěchu věci.

Ing. Libor Hošek, ředitel TSMK