Průběh počasí na konci podzimu a dosavadní průběh zimy neumožňuje pracovníkům Technických služeb a spolupracujících firem nasazení „běžné techniky“ na úklid listí na městských pozemcích. Tou „běžnou technikou“ je myšleno použití sekaček na trávu, kterými se běžně úklid listí provádí. Z těchto důvodů musí techniku nahradit lidská síla a pracovité ruce.

Po celém městě včetně městských parků v současné době působí několik skupin pracovníků s ručním nářadím, tedy hráběmi a vidlemi, kteří pohrabují, nakládají a odvážejí listí, které v průběhu listopadu a prosince opadalo ze stromů. Jedinou použitelnou mechanizací jsou zádové motorové fukary, kterými se listí z travnatých ploch vyfoukává. Je to práce náročná pro pracovníky a výrazně pomalejší oproti běžnému systému. I tak Technické služby ve spolupráci s dalšími spolupracujícími firmami vyvíjejí maximální snahu o to, aby s příchodem jara byly naše Klatovy čisté a uklizené.

V průběhu měsíce března bude v Mercandinových sadech zahájena druhá etapa (ze čtyř) projektovaných dendrologických zásahů. Přeloženo do českého jazyka – bude provedena údržba, prořez a ve 33 případech i kácení stromů v parku. V případě kácení se jedná o suché stromy a stromy u kterých hrozí akutní nebezpečí rozlomení nebo vyvrácení. To, že za každý pokácený strom bude vysazen minimálně jeden strom nový, považujeme za samozřejmost. Všechny tyto činnosti jsou zaměřeny především pro zajištění bezpečnosti a pohody návštěvníků parku.