V domácnostech zůstává nazdobený vánoční stromek nejčastěji do svátku Tří králů, tedy do 6. ledna. Jak tedy správně naložit s vánočním stromkem?

Doby, kdy odstrojené stromky lidé rozštípali a spálili v kamnech, jsou nenávratně pryč. Stromky, které jsou kompletně odstrojené, odložte vedle nádob na směsný komunální odpad, které jsou pravidelně sváženy, nebo je odevzdejte přímo na sběrný dvůr.

Po svozu se vánoční stromky většinou štěpkují a využívají v teplárně.

PAMATUJTE, VÁNOČNÍ STROMEK NEPATŘÍ (CELÝ ANI ROZŘEZANÝ) DO NÁDOB NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD!

 Svoz stromečků po městě Klatovy bude probíhat kontinuálně do konce ledna, především v pondělí, středu a pátek každý týden.