Na základě zjištění pracovníka rostlinolékařské inspekce bylo TSMK, jako správci městské zeleně, oznámeno napadení okrasných rostlin zimostrázu vždyzeleného v prostoru před restaurací Pizzeria Segafredo v Plánické ulici invazním druhem motýla zavíječem zimostrázovým.
Nakousané listy odumírají a schnou, rostlina často působí zcela odumřelým dojmem, po čase ale obrůstá. A proto je nezbytně nutné v nejbližších dnech přikročit k chemickému ošetření. Aplikace prostředku bude provedena ručními postřikovači na jednotlivé rostliny. Bezpečnost osob v prostoru aplikace bude zajištěna dle platných pravidel pro použití prostředku. Při běžném pohybu v prostoru aplikace nehrozí žádné nebezpečí ohrožení zdraví osob ani zvířat.
Žádáme tímto všechny občany a návštěvníky zasaženého prostoru, aby dodrželi krátkodobě preventivní podmínky, které budou vyvěšeny na informativních tabulích v prostoru zásahu.